wessels   &
abramson
legal

+421 915 456 313

wessels & abramson

ŠPECIALISTA NA OBCHODNÉ PRÁVO

Spoločnosť WESSELS & ABRAMSON LEGAL s.r.o. bola založená s cieľom zabezpečiť svojim klientom komplexné právne a ekonomické služby, súvisiace so vznikom, zmenou, zánikom obchodných spoločností. 

Spoločnosť nadväzuje na históriu a činnosť konzultačnej firmy sídliacej v USA a jej zakladateľov, v súčasnosti poskytujúcej právne služby v Kapskom meste prostredníctvom vnuka jedného zo zakladateľov. Našou prioritou, slovenskej divízie firmy je nadväzovať na know how firmy, realizovať úkony pre klientov na profesionálnej úrovni. 

V súčasnosti sa zameriavame na spracovanie kompletnej korporátnej dokumentácie pre začiatok podnikania klientov (primárne formou spoločnosti s ručením obmedzením), pri ich expanzii, ale aj pri ukončovaní podnikateľských aktivít. Poskytujeme súčasne aj služby ekonomického a daňového poradenstva, tak aby boli maximalizované zisky spoločnosti.

Prostredníctvom spoločnosti neposkytujeme právne služby. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc túto poskytujeme prostredníctvom advokátskej kancelárie na Slovensku a v Českej republike, alebo spolupracujúcich advokátov.

Kancelárie v ČR a SR zastupuje:  Mgr. Simona Dvořáková 
1998-2004 - Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR

Naše služby 

Zakladanie s.r.o.

Konzultácie pri zakladaní vlastnej firmy, pomoc pri výbere vhodných činností, vyhotovenie kompletnej dokumentácie potrebnej pre registráciu (Živnostenský register, Obchodný register), úhrada súdneho poplatku, prevzatie dokumentácie po zaregistrovaní, pomoc pri registrácii u Správcu dane.


Vstupná konzultácia po podpísaní objednávky je zadarmo.

Predaj firiem - časti  podnikov

Start-up projekty ušité na mieru investorom. Niektoré z firiem sú registrované aj na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO) - možnosť obchodovania cez Elektronický kontraktačný systém. 

Fungujúce podniky hľadajúce kapitál, investičný stimul. Spoločnosti sú aktíne, zazmluvnené a bez dlhov, overené auditorom.

Správa firiem

Služby back office - administratívna podpora chodu firiem. Zabezpečujeme:
- vedenie účtovníctva
- riadenie financií a finančných zdrojov
- vedenie informácií o ľuďoch (personálne oddelenie)
- IT oddelenie
- procesy korporátneho riadenia a ďalšie


- príprava valných zhromaždení podľa platných predpisov

Správa elektornických schránok a elekronická komunikácia so správcom dane

Každá právnická osoba musí od 1.7.2017 komunikovať s orgánom verejnej moci, napr. Spciálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, úradom práce, živnostenským úradom a aj súdmi prostredníctvom elektronickej schránky.


Od 1.1.2018 každá právnická osoba a od 1.7.2018 aj fyzická osoba podnikateľ je povinná komunikovať so Správcom dane iba elektornicky (podpisovať dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom)

CENNÍK NIEKTORÝCH SLUŽIEB

založenie s.r.o. (neobmedzený počet voľných živností)            - od 350,00 €                                      
zmeny v s.r.o.  - od 100,00 €

registračné sídlo - od 30,00 €/mesiac

správa elektronickej schránky - od 10,00 €/mesiac

elektronická komunikácia s DÚ - od 5,00 €/mesiac

ekonomické poradenstvo - 60,00 €/hod.

sprostredkovanie predaja spoločnosti/podniku je 20% z požadovanej sumy - min. 400,00 €

Licencie

Podnikanie v doprave, vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej vyžaduje na jej prevádzkovanie vydanie potrebného povolenia, ktoré vydáva Okresný úrad – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja

Cena za vybavenie licencie je individuálna a závisí od požiadaviek klienta. V prípade potreby vieme poskytnúť aj odborného garanta za najnižšiu cenu na trhu.

Kompletná firemná dokumentácia

v zmysle zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Stratégia

Mať v súlade firemné dokumenty s aktuálnymi zákonnými požiadavkami je základom každého slušného podnikania. 


Pripravíme dokumentáciu šitú na mieru vašim požiadavkam a v súlade s aktuálnimi zákonními požiadavkami

Spoločenská zmluva / Zakladateľská listina podniku

Spoločenská zmluva je zmluvou, na základe ktorej vzniká spoločnosť s najmenej dvomi spoločníkmi. Zakladateľskou listinou zakladá spoločnosť jediný spoločník.  
Život spoločnosti však prinášajú rôzne situácie, ktoré treba predvídať a ich úprave treba venovať osobitnú pozornosť. 

Kapitálové fondy

Od začiatku r. 2018 sú kapitálové vklady presnejšie upravené aj v Obchodnom zákonníku, zákone o účtovníctve či zákone o dani z príjmov. My vám ich pomôžeme pochopiť, čo vám môže zachrániť firmu pred nepeknými paragrafmi či čosi dokonca ušetriť legálne na daniach. 

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
Pripravíme, zorganizujeme vaše valné zhromaždenia tak, ako to zákon a zakladajúci dokument spoločnosti vyžadujú.

Ekonomický a daňový report

Po naštudovaný základných údajov o vašej firme pripravíme analýzu vašich ekonomických a daňových možností s prihliadnutím na aktuálne zákonné požiadavky a možnosti legálnej optimalizácie výdavkov.

24/7 online

Pre svojich verných klientov sme tu online 24 dní v týždni. Žiaden problém u nás nie je neriešiteľný.